Voor meer informatie bel 020 - 7726204
NL | EN

Praktijk

Enkele praktijkvoorbeelden die u wellicht bekend voorkomen:

  • U overweegt een herstructurering binnen de groep. Tijdens het zoeken naar een geschikte Corporate Finance adviseur komt u er tevens achter, dat uw huidige HR afdeling onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft om de noodzakelijke herstructurering te begeleiden.

Dit is een voorbeeld van een probleemsituatie, waarbij Tailor Made Consultancy u op breed vlak kan assisteren. Tailor Made Recruitment kan een interim (HR) specialist op het gebied van herstructureringen voor uw organisatie inschakelen. Tegelijkertijd kan hij – tezamen met u - de Corporate Finance specialisten van LVH Corporate Finance raadplegen en inschakelen omuw problematieken analyseren. Zo komt u (tussentijds) niet voor onaangename verrassingen te staan en behoudt u de focus op andere belangrijke zaken. Uw voordeel: efficiëntie, strakke coördinatie en kostenbesparing;

  • Uw onderneming is in familie eigendom en de gezamenlijke financiers hebben de onderneming ondergebracht bij Financial Restructuring & Recovery / Bijzonder Beheer. Dit in verband met acute liquiditeitsissues. De crisis situatie is veroorzaakt door langdurige significante negatieve resultaten in de afgelopen jaren, en daarmee het insolventie raken van de onderneming. Uw belangrijkst doel: het continueren van de bedrijfsactiviteiten en het afwenden van liquiditeitsproblemen om direct faillissement te voorkomen.

Door Tailor Made Recruitment kan een interim manager worden ingeschakeld, die de focus zal leggen op een vernieuwd MT om zodoende het vertrouwen van de financiers te herwinnen. Voorts dient hij enerzijds de financiële afdeling te professionaliseren en anderzijds actief samen met de algemeen directeur de reorganisatie krachtig door te voeren. Alles met een goed oog voor emotie & ratio. Dit gaat uiteraard niet gepaard zonder juridische slag of stoot (ontslag, crediteurenakkoorden, etc.). Uw interimmer heeft toegang tot de specialistische kennis van Kneppelhout en Korthals Advocaten, waardoor zo snel de gewenste stappen kunnen worden genomen Uw voordeel: operationeel interim management op de werkvloer en juridische back-up tegen scherpe tarieven of vooraf bepaalde fixed prijs.

  • U overweegt een overname te doen. Het bedrijf ter overname bevat veel bezittingen op het gebied van intellectueel eigendom (IP/IE). Dit zijn de meest lastige bezittingen om te waarderen. Uw financieel directeur (FD) is veelzijdig, maar heeft helaas te weinig kennis aan boord met dit probleem om te gaan.

Tailor Made Consultancy kan uw organisatie helpen door een interim manager met deze specifieke kennis tijdelijk naast uw FD te plaatsen, zonder dat deze gezichtsverlies leidt. Tezamen kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om het intellectueel eigendom te verkopen, of onder licentie beschikbaar te stellen aan een externe partij. Tevens kan het interessant zijn voor uw onderneming intellectuele eigendommen binnen de groep te verplaatsen, om zodoende optimaal gebruik te maken van verschillende (internationale) fiscale regimes. In dergelijke situaties is het van belang om te weten, wat het intellectuele eigendom waard is of wat een redelijke vergoeding is voor het gebruiksrecht. DVC International kan met haar “Registered Valuators” de directie gezamenlijk bijstaan met het vaststellen van de waarde voor deze, vaak unieke, intellectuele eigendommen en gebruiksrechten ervan. Uw voordeel: multifunctionele flexibiliteit die praktische en waardevolle oplossingen verschaffen voor uw problemen.

Er zijn legio voorbeelden van Special Support en interim recruitment te bedenken. Kijkt u eens via de links van onze partners (DVC International , LVH Corporate Finance, Kneppelhout & Korthals en Tailor Made Recruitment)welke expertise gebieden kunnen worden aangeboden om uw benodigde combinatie(s) samen te stellen.