Voor meer informatie bel 020 - 7726204
NL | EN

Raad van Commissarissen

Onafhankelijk toezicht op en ondersteuning van directie en management is onontbeerlijk. Een RvC of Raad van Toezicht is voor een ‘normale’ BV niet verplicht, maar men mag - indien gewenst - een RvC aanstellen. Dit is beschreven in het BW (boek 2 artikel 140 en 250). Voor structuurvennootschappen is de RvC een verplichting.

Er gebeurt veel in de wereld van Corporate Goverance. In de geldende Governance codes en daaruit voortvloeiende reglementen zijn de eisen aan toezichthouders en bestuursorganen veel explicieter en complexer geworden. Dit vraagt om onafhankelijke persoonlijkheden in uw RvC of Raad van Toezicht, die met een praktische blik en “open-minded” naar verschillende problematieken kunnen kijken. Professionaliteit en verantwoordelijkheid wordt verwacht bij tal van aangelegenheden, zoals op financieel, juridisch of branche-inhoudelijk gebied.

De partners binnen Tailor Made Consultancy hebben zeer uitvoerige kennis en ervaring met Governance vraagstukken. Het uitgebreide netwerk van Tailor Made Consultancy staat voor uw organisatie ter beschikking, indien u wilt overgaan tot het samenstellingen van, uitbreiding van of vervanging van uw Raad van Commissarissen. De dienstverlening met betrekking tot een RvC of Raad van Toezicht onderscheid zich in:

  • Search en selectie van commissarissen en toezichthouders;
  • Advisering inzake Governance vraagstukken in de ruimste zin van het woord zoals implementatie van de Governance Code, opstellen reglementen, evaluatie van de RvC etc.

Afhankelijk van het gekozen traject vindt na de intake de aanpak verdere tailoring plaats. Door een zorgvuldige procedurebeleid hebben wij meerdere opdrachten succesvol kunnen invullen zoals onder andere:

  • Lid Raad van Commissarissen bij dochteronderneming van een Amerikaans moederbedrijf
  • Advisering inzake profielschets nieuwe RvT na een succesvolle doorstart van een productie onderneming
  • Voorzitter Raad van Toezicht bij een handelsmaatschappij
  • Opstellen Reglement RvC vanwege vorming van een nieuwe RvC bij een beursgenoteerde onderneming.

 

 

CFO UCC Europe: Capable of making adequate and relevant detailed analysis of candidates, eg by getting a thorough understanding on what is driving candidates into a new career move and on which improvement areas they can develop on.